Privacybeleid Welkom.

Bij Welkom verplichten we ons om alle informatie die op jou betrekking heeft zeer zorgvuldig en met terughoudendheid te behandelen. We zullen de informatie die je aan Welkom verstrekt nooit delen met derden zonder hiervoor vooraf jouw goedkeuring te verkrijgen.

Privacy, jouw gegevens

Bescherming van de privacy en veiligheid van jouw informatie is een fundamenteel aspect van alles wat wij doen, en is onderdeel van onze bedrijfsprocessen, onze Software Development Life Cycle en ons trainingsprogramma voor medewerkers.

We doen alles wat we kunnen om jouw gegevens te beveiligen, aan jou ter beschikking te stellen en jou uiteindelijk controle te geven over jouw gegevens.

Wanneer je ons vraagt welke informatie die op jou betrekking heeft wij in ons bezit hebben, zullen we je binnen vijf werkdagen van een overzicht van de betreffende gegevens voorzien nadat we je identiteit hebben geverifieerd. Als je ons vraagt persoonlijke gegevens te verwijderen, corrigeren, af te schermen of over te dragen zullen we dit doen binnen een maand, of eerder indien dat redelijk lijkt. Als je gegevens zich binnen een Welkom account van een organisatie bevinden, moet je verzoek door vastgestelde kanalen van de betreffende organisatie behandeld worden.

Geen toegang is geen toegang

We hebben geen toegang tot informatie op jouw op Welkom gebaseerde platform tenzij we op jouw verzoek als gebruiker toegang tot je platform krijgen, bijvoorbeeld als editor, admin of tester. We zullen altijd afspraken met je maken over wat voor soort toegang wij tot jouw platform krijgen, indien van toepassing.

Wanneer je wilt dat bepaalde informatie op je platform, bijvoorbeeld een vertrouwelijk document of informatie binnen een verborgen groep, alleen toegankelijk is voor specifieke gebruikers of leden van een groep, krijgen noch andere personen in je organisatie noch wij toegang tot de betreffende informatie en doen wij er alles aan om de veiligheid van deze informatie te beschermen.

Jouw organisatie

Onze klanten gebruiken Welkom als communityplatform, sociaal intranet, extranet, website en video-conference omgeving. Hoewel wij onze visie op privacy en informatiebeveiliging uitdragen, kan Welkom niet bepalen hoe onze klanten gebruikersinformatie gebruiken of verspreiden. Lees alsjeblieft het privacybeleid van de organisatie(s) waaraan je verbonden bent of wiens platform je gebruikt voor meer informatie.

Verwerkersovereenkomst

Welkom gaat een (standaard) verwerkersovereenkomst aan met jouw organisatie om afspraken te maken over processen en beveiligingsmaatregelen voor de privacy van gebruikers- / klantgegevens. Indien nodig zullen we deze verwerkersovereenkomst indienen bij de Privacy Autoriteit van jouw land.

Informatiebeveiliging

We ontwikkelen en onderhouden het, Welkom en jouw platform met strikte beveiligingscontroles, gebaseerd op ons Informatiebeveiligingsbeleid. Deze controles beschermen de privacy, vertrouwelijkheid, beveiliging, beschikbaarheid en integriteit van jouw gegevens. Ons Beheersysteem voor Informatiebeveiliging wordt minstens jaarlijks door een onafhankelijke revisor gecontroleerd. Het Welkomplatform en Welkom ondergaan periodieke beveiligingspenetratietests door ‘white hat hackers’. Wij informeren onze klanten indien zich belangrijke incidenten of inbreuk op de beveiliging voordoen.

Wij verplichten onze leveranciers onze principes voor informatiebeveiliging na te leven en handhaven controle over de volledige keten van informatieopslag, -verwerking en -transport.

Gebruiksgegevens en cookies

Wanneer je Welkom onlinediensten gebruikt, registreren onze servers automatisch bepaalde informatie. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten zoals je webverzoeken (web requests), interactie met een dienst, internetprotocoladres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van je verzoek en een of meer cookies die je browser of je account uniek zouden kunnen identificeren. Informatie die door cookies wordt geleverd kan ons helpen het profiel van onze bezoekers te analyseren en jou een betere gebruikerservaring te geven.

De platformen van Welkom gebruiken een cookie, maar de informatie in dat cookie wordt alleen lokaal gebruikt, die halen wij niet op. Daarom krijg je ook geen cookie- melding op websites van Welkom.

Houd er rekening mee dat je, tijdens je gebruik van Welkom diensten, bepaalde cookies kan opmerken die geen verband houden met Welkom of contractanten van Welkom. Wanneer je een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten uit bijvoorbeeld YouTube of Flickr worden je mogelijk cookies uit deze websites aangeboden. Welkom heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies. Raadpleeg de websites van de betreffende derden voor meer informatie over deze cookies.

Welkom kan werken met contractanten of diensten om onze diensten te meten, onderzoeken of verbeteren. Deze contractanten kunnen namens ons informatie verzamelen over bezoekers van Welkom websites door gebruik te maken van cookies, log-filegegevens en code die op onze websites zijn ingesloten. Het is derden verboden deze gegevens te delen met andere derde partijen of te gebruiken voor eigen zaken of andere doeleinden.

Demoaanvragen

Wanneer je een Welkom demo aanvraagt, kunnen wij jouw contactgegevens gebruiken om je informatie te sturen, contact met je op te nemen en je op de hoogte te houden van Welkom, totdat je ons laat weten dat je jezelf wilt uitschrijven voor onze updates. We zouden de contactgegevens die je invult voor de demoaanvraag kunnen delen met vertrouwde derden ten behoeve van de verkoop of marketing van onze diensten. Als we deze gegevens delen, vereisen wij van de betreffende derde(n) dat ze jouw gegevens niet gebruiken voor enig ander doel en niet delen met enige andere derden.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze Information Security Officer via support[at]welkom.video.